Thursday Feb 22

Naši projekti

O nama

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail


Ciljevi i djelatnosti:

Unapređivanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te organizovanje kulturnih dešavanja sa akcentom na povezivanju umjetnika u BiH;
Borba za zaštitu životne okoline i prirodnih bogatstava u BiH, kao i podizanje ekološke svijesti građana;
Podizanje svijesti građanstva o problematici narkomanije i drugih ovisnosti štetnih za društvo uopće;
Iniciranje i realizovanje stručnih i kulturalnih saradnji, sa posebnim akcentom na saradnju među gradovima i općinama u BiH;
Pomoć u promovisanju kulture dijaloga kroz rad s medijima i uspostavljanje medijskih sloboda, prava na informaciju i slobode demokratskog izražavanja kao osnovnih vrijednosti građanskog društva;
Zaštita seksualnih sloboda;
Rad u društvenoj zajednici na povećanju nivoa informatičke pismenosti i primjene savremenih tehnologija u svakodnenom životu;
Pomoć u promovisanju ideja građanskog društva i implementacija projekata u korist manjinskih zajednica;
Pomoć u promovisanju ravnopravnosti spolova;
Pomoć u promociji vrijednosti zaštite historijskih, kulturnih, nacionalnih dobara;
Pomoć u promovisanju omladinskog i malog poduzetništva;
Organizovanje seminara, okruglih stolova, radionica i konferencija, kao i alternativnih oblika edukacija i treninga;
Izdavanje publikacija,magazina, knjiga i stručne literature radi ostvarivanja ciljeva udruženja;
Razmjena iskustava i informacija sa istim i sličnim udruženjima, asocijacijama i drugim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;